0

ایا ما باید به امامان اعتقاد داشته باشیم؟


ایا ما باید به امامان اعتقاد داشته باشیم؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
احسان احمدی

احسان احمدی

اعتقاد قلبی داشتن به شخص یا مکتب فکری یه چیز کاملاً شخصیه ولی از اونجایی که ما ایرانی هستیم و مذهب ما شیعه هست معمولاً اکثر مردم ما ارادت خاصی نسبت به ائمه دارند

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید