0

آیا کسی ک خودارضایی میکند بچه دار میشود؟

آیا وقتی خودارضایی میکنم بچه دار میشوم؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

خودارضایی مکرر تاثیر قابل توجهی بر باروری شما نخواهد داشت. اما برخی از داده ها نشان می دهد که کیفیت مطلوب اسپرم پس از دو تا سه روز بدون انزال اتفاق می افتد. به همین دلیل به زوج هایی که قصد بچه دار شدن دارند توصیه می شود از خود ارضایی پرهیز کنند.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید