0

خیالی متعین است به چه معناست؟

باغ ایرانی خیالی متعین است به چه معناست؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
صبا خشکباری آذر

صبا خشکباری آذر

درود و احترام 

باغ ایرانی به باغ‌هایی گفته می‌شود که بر پایه معماری و عناصر تشکیل دهنده آن از جمله ساختار هندسی، آب و درختان و کوشک میانی و غیره عمدتاً در فلات ایران و مناطق پیرامونی متأثر از فرهنگ آن رواج داشته‌است.

در واقع معنی کلمه باغ ایرانی خیالی متعین است

معنی کلمه خیالی و مترادف اون: 

مترادف خیالی: تصوری، خرافی، فانتزی، فرضی، موهوم، واهی،توهم، گمان، وهم، پندار، پنداشت، تخیل، اندیشه، تصور، تفکر، فکر، مخیله، نقشه، سودا، وسواس، تصویر، تندیس، شبح، قصد، آهنگ، عزم، تصمیم

معنی و مترادف کلمه متعین:

 توانگر، ثروتمند، دولتمند، غنی، متشخص، متمول، اعیان، متنفذ، بانفوذ، برجسته، ممتاز، ظاهر، آشکار، محقق، ثابت

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید