0

زندگی رو چطور میبینین ؟

زندگی چیه بنظره شما ؟ 

زندگی رو چطور میبینی؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
زهره حاجی زاده

زهره حاجی زاده

هر کدام از ما دید متفاوتی به زندگی داریم. برای بعضی‌ها زندگی مسیر است و برای برخی دیگر هدف‌هایی که باید یکی یکی تیک زده شوند. بعضی ها فقط برای بقا تلاش می‌کنند و بعضی‌ها برای پیشرفت. بعضی از ما به قسمت اعتقاد داریم و زندگی را جبری و از پیش تعیین شده می‌دانیم و برخی دیگر به آزادی انسان قائلیم. زندگی برای بعضی‌ها سفید است و برای بعضی‌ها سیاه! در این بین عده‌ای نیز دنیا را خاکستری می‌بینند! 

دیدی که به دنیا و به انسان داریم، زندگی ما و دیدگاهمان نسبت به زندگی را شکل می‌دهد. اگر از من بپرسید زندگی نه سیاه است، نه سفید. نه مختاریم، نه مجبور. زندگی میانه است.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید