0

نظر شما در مورد اتلاف وقت به عنوان رفتار ضد بهره وری در محل کار چیست؟

نظر شما در مورد اتلاف وقت به عنوان رفتار ضد بهره وری در محل کار چیست؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

زمان یک منبع مهم اقتصادی است و هزینه فرصت زمان و گذر آن نیز باید در محاسبات اقتصادی لحاظ شود. در کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله ایران، زمان زیادی از مردم تلف می شود. اتلاف وقت در کشورهای پیشرفته بی ارزش تلقی می شود اما در کشور ما اینگونه نیست و مردم به آن عادت کرده اند و حساسیت زیادی نسبت به آن نشان نمی دهند. زمان تنها عامل تولید است که قابل تجدید یا بازیابی نیست، بنابراین زمان از دست رفته قابل جبران نیست.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید