0

زندگینامه و عقاید فیلسوف هگل

عقاید مذهب افکار اخلاقیات زندگی نامه و هرچی راجب فیلسوف هگل هست رو میخوام بدونم

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

هگل گئورگ ویلهلم فردریش هگل (1831-1770) یکی از بزرگترین متفکران نظام مند در تاریخ فلسفه غرب است. هگل علاوه بر تجسم فلسفه ایده آلیستی آلمانی، شجاعانه مدعی شد که نظام فلسفی او اوج تاریخی تمام تفکرات فلسفی پیشین را نشان می دهد. نظام دایره المعارف عمومی هگل به علم منطق، فلسفه طبیعت و فلسفه روح تقسیم می شود. ماندگارترین نگاه او به تاریخ، جامعه و حکومت در حوزه روحیه عینی است. برخی هگل را مدافع ناسیونالیست دولت پروس در اوایل قرن نوزدهم می‌دانند، اما اهمیت او بسیار گسترده‌تر بود و شکی نیست که خود هگل کار او را بیان آگاهی جهانی می‌دانست.

در هسته اندیشه اجتماعی و سیاسی هگل مفاهیم آزادی، عقل، خودآگاهی و معرفت قرار دارند. بین بیان یا گمانه زنی متافیزیکی این ایده ها و کاربرد آنها در واقعیت اجتماعی و سیاسی پیوندهای مهمی وجود دارد و می توان گفت که معنای کامل این ایده ها تنها با درک تجسم اجتماعی و تاریخی آنها قابل درک است. اثری که این ادغام ایده ها را توضیح می دهد و شاید به همان اندازه که علاقه به بحث را برمی انگیزد، فلسفه حقوق است که محور اصلی این مقاله خواهد بود.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید