0

کانسپت موزه هنرهای زیبای بوستون امریکا از کجا گرفته شده است

کانسپت موزه هنرهای زیبای بوستون امریکا از کجا گرفته شده است؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

این موزه از لحاظ معماری از موضوعاتی که در ریشاستک و دادگاه بزرگ موزه  بریتانیا به نمایش گذاشته شده، استفاده کرده است.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید