0

سلام من از نظر خدا چگونه بنده ای هستم مومن هستم یا نه

سلام من از نظر خدا چگونه بنده ای هستم مومن هستم 

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
اریکا راد

اریکا راد

خداوند همه ی انسان هایی را که خلق کرده است ذاتا پاک آفریده و برای این که طی طریق کنه، مسیرهایی را برای او در نظر گرفته و راهنمایانی را برای هدایت او در این مسیرها فرستاده ، اگر از دستورات راهنمایان پیروی کنیم، بهترین مسیر را که صراط مستقیمه طی خواهیم کرده و برعکس آن هم هست، چنانچه در ابن مسیر موفق باشیم مؤمن هستیم و اگر راه های منحرف را انتخاب کنیم مؤمن نخواهیم بود.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید