1

چطور از تنهایی رهایی یابم؟

چطور از تنهایی رهایی یابم

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

بهبود روابطمان با خود و همچنین دیگران

  1. کمک خواستن و مشورت با کسی که به او اعتماد دارید
  2. ایجاد ارتباط با دیگران
  3. خود را با دیگران مقایسه نکنید
  4. شروع فعالیت های ورزشی جدید
  5. آموزش دیدن در مورد مدیریت احساس و گفتار
  6. کمک گرفتن از مشاور مجرب

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید