1

منظم ترین شهر ایران کجاست ؟

منظم ترین شهر ایران کدوم شهره ؟ 

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
لیلا سعیدی

لیلا سعیدی

شهر سلماس و شهر همدان با توجه به طراحی شهری به شکل شطرنجی و دایره ای به عنوان منظم ترین شهرهای ایران از لحاظ شهرسازی و طراحی شهری شناخته می شود.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید