1

چطور نمونه گیری تصادفی انجام بدم

چطور نمونه مقالمو تصادفی انتخاب کنم در بیمار بستری سکته قلبی ک باید همون لحظه مداخلات مورد نیاز رو در گروه آزمون انجام بدم

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید