1

چطور نمونه گیری تصادفی انجام بدم

چطور نمونه مقالمو تصادفی انتخاب کنم در بیمار بستری سکته قلبی ک باید همون لحظه مداخلات مورد نیاز رو در گروه آزمون انجام بدم

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
اریکا راد

اریکا راد

استفاده از روش های انتخاب تصادفی اعداد از ماشین حساب، اکسل و تاس یا استفاده از جدول مخصوص آمار تصادفی که اعداد به صورت شانسی به دست میان و امار تصادفی رو خواهید داشت 

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید