0

آیا می توان سریال گوشی موبایل را عوض کرد ؟

نحوه تعویض سریال گوشی موبایل به چه صورت است ؟ 


برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

شماره IMEI (شناسه بین المللی تجهیزات موبایل) یک شماره 15 رقمی منحصر به فرد است که به هر تلفن همراه اختصاص داده شده و در سخت افزار گوشی برنامه ریزی شده است. برای شناسایی گوشی در شبکه و ردیابی آن در صورت گم شدن یا دزدیده شدن استفاده می شود. 

امکان تغییر شماره IMEI گوشی وجود دارد. شماره IMEI در سخت افزار گوشی برنامه ریزی شده است، بنابراین تغییر آن مستلزم روت کردن گوشی و استفاده از ابزار خاصی است. آموزش های آنلاین زیادی وجود دارد که نحوه انجام این کار را توضیح می دهد، اما توجه به این نکته مهم است که در اکثر کشورها غیرقانونی است.

چندین دلیل وجود دارد که تغییر شماره IMEI غیرقانونی است. ابتدا می توان از آن برای مخفی کردن هویت یک گوشی دزدیده شده استفاده کرد. دوم، می توان از آن برای دور زدن لیست سیاه گوشی های دزدیده شده استفاده کرد. سوم، می توان از آن برای تداخل در تحقیقات اجرای قانون استفاده کرد. اگر شماره IMEI گوشی خود را تغییر دهید، ممکن است با عواقب قانونی روبرو شوید.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید