69

نتایج زندگی من چقدر به باورهای من مربوطه؟

نتایج زندگی من چقدر به باورهای من مربوطه؟


برچسب ها:
اشتراک گذاری:
3
سارا امیدی

سارا امیدی

تمامی انسان ها در زندگی خود دارای باورهایی هستند، اما باید بدانیم دارای چه نوع باورهایی هستیم. باورهای سازنده یا باورهای غیر سازنده و مخرب؟
باورهای ما کیفیت زندگی ما را شکل می دهند و از این جهت باید سعی کنیم با ایجاد باور مثبت زندگی خود را به جهت و سویی ببریم که رضایت از زندگی را در ما بیشتر کند. بطوریکه رضایت از زندگی همان خوشبختی است. باید سعی کنیم با ساخت باورهای جدید خود را به موفقیت نزدیک تر کنیم.

0
محسن محسن پاپی

محسن محسن پاپی

باید تلاش کنیم و فقط امید داشته باشیم که همچی خوب میشه وبلخره یه روز خوب از راه میرسه 

0
امید امیدی

امید امیدی

به نظر من باور داشتن یعنی این که چقد به خودت اعتماد داری یعنی اینکه من به چیزایی دوست دارم برسم باور به تنهایی به ما کمک نمی کنه تلاش صبر امتداد باعث میشه تو هر زمینه ای بخوایم موفق می شویم باور یکی از ابزار هایی هست که مارو به مقصد مورد نظر می رسونه

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید