0

اشت درخت گوجه سبز در گلخانه

نحوه کاشت درخت گوجه سبز در گلخانه و بارور کردن آن در فصل زمستان چگونه است؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
اریکا راد

اریکا راد

در کشت گلخانه ای برای این که بتونند درخت گوجه سبز را به ثمر برسونن، شرایط دما، خاک و ... را به صورت مصنوعی و طبق استانداردهایی که باید برای کشت این نمونه باشه، فراهم میکنن. ابتدا مرحله کاشت انجام میشه که از بذرهای اصلاح شده و خوب استفاده میکنن که میوه ی خوب به عمل بیارن و در مرحله داشت کلیه مراقبت ها مثل آبیاری، کوددهی، نور مناسب را تأمین کرده تا به مرحله برداشت برسن.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید