0

افغانستان در کدام قاره موقعیت دارد ؟

افغانستان در کدام قاره موقعیت دارد ؟


برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی


افغانستان  کشوری چند قومیتی در قلب جنوب مرکزی قاره آسیا است. افغانستان در امتداد مسیرهای تجاری مهمی است که جنوب و شرق آسیا را به اروپا و خاورمیانه متصل می‌کند. پایتخت افغانستان که بزرگترین شهر آن نیز است کابل نام دارد . کابل شهری آرام از مساجد و باغ‌ها در دوران سلطنت امپراتور بابور بنیان‌گذار سلسله مغول ها است. 

این کشور از شرق و جنوب با پاکستان ، از غرب با ایران و از شمال با کشورهای آسیای مرکزی مانند  ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان همسایه است. همچنین مرز کوتاهی با سین کیانگ، چین، در انتهای کریدور طولانی و باریک واخان ، در منتهی الیه شمال شرقی دارد.

به طور کلی، افغانستان دارای زمستان‌های بسیار سرد و تابستان‌های گرم است. با این حال، تغییرات منطقه ای زیادی وجود دارد. در حالی که مناطق کوهستانی شمال شرق دارای آب و هوای نیمه قطبی با زمستان های خشک و سرد است، مناطق کوهستانی هم مرز با پاکستان تحت تأثیر بادهای موسمی هند قرار دارند. هندوکش کشور را به مناطق شمالی و جنوبی تقسیم می کند که می توان آنها را بر اساس توپوگرافی، الگوهای سکونتگاه ملی و قومی-زبانی یا سنت تاریخی تقسیم کرد.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید