18

چطوری هزینه هامو با در آمدم مدیریت کنم ؟

چگونه در آمد خود را که 5100 تومان است مدیریت کنم

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
Aylin Habibi

Aylin Habibi

میتونی با روش ٢٠ ٣٠ ۵٠ مدیریت کنی ٣٠ درصد دولت رو به نیاز های زروری خرج کن ٢٠ درصدشو نیاز یا خواسته های غیر زروری و ۵٠ درصدشو پس انداز کن

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید