0

بیماری دو قطبی باعث بطلان عقد نکاح میشود ؟

آیا بیماری دوقطبی باعث بطلان عقد نکاح میشود؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

بیماری دو قطبی یک بیماری روانی از زیر مجموعه بیماری افسردگی است که به خودی خود موجب فسخ نکاح چه قبل از عقد و چه بعد از زمان عقد نمی‌شود. تنها در صورتی که  ثابت شود بیماری ایشان از نوع جنون بوده و آن هم در صورتی که با نظر پزشکی قانونی اثبات شود که قبل از عقد فرد به آن مبتلا بوده باشد می‌تواند دلیل بر فسخ نکاح باشد، در غیر این صورت حق فسخ نکاح برای زوج یا زوجه وجود ندارد.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید