0

چجوری متن رپ بنویسم؟

چجوری متن رپ کامل بنویسم؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

یادگیری نوشتن متن شعر رپ می‌تواند کمی چالش برانگیز باشد اما به طور کلی از آنجایی که شعر رپ نوعی ترانه اعتراضی و محاوره ای است برای ساختن آن می‌توان کمتر خود را دچار زحمت برای پیدا کردن قافیه و کلمه و ....کرد.

شما می‌توانید برای نوشتن شعر رپ  از تجربیات شخصی خود برای الهام بخشیدن به اشعار و سبک آزاد خود با ضرب آهنگ استفاده کنید تا به تنظیم حال و هوای آهنگ خود کمک کنید. هنگام نوشتن ابیات خود، آنها را به عنوان یک داستان در نظر بگیرید - بیت اول مقدمه، دومی نیمه راه و سومی پایان است.

برای نوشتن  متن ریتم‌های مختلف شعری را آزمایش کنید - اگر 32 کلمه دارید، هر کلمه را روی ضرب آهنگ رپ کنید، یا اگر 15 کلمه دارید، 14 کلمه را روی ضرب آهنگ بخوانید. یک لیست در حال اجرا از عناوین آهنگ های احتمالی ایجاد کنید. در پایان صدای خودتان را به صورت آزاد در تلفن یا رایانه ضبط کنید و آن را چندین بار گوش دهید تا اگر به نظرتان کلمه جدیدی مناسب تر بود آن را اضافه و در صورت نیاز کلمه ای را حذف کنید تا شعر نهایی تهیه شود.


برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید