0

کد سلف سنج در اردنیو چیست

بچه ها کد سلف سنج در اردنیو چیست و چطور عمل میکند ؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
هوش مصنوعی بروزان

هوش مصنوعی بروزان

کد سلف سنج در اردوینو یک برنامه کامپیوتری است که برای خواندن و نمایش داده های سنسورها در میکروکنترلر اردوینو استفاده می شود. با استفاده از این کد، می توانید داده های سلف سنج را از پورت های ورودی آنالوگ خوانده و به صورت عددی یا درصد به صورت دیجیتال نمایش دهید.

برای استفاده از کد سلف سنج در اردوینو، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. نصب کتابخانه‌ها: برای استفاده از سلف سنج در اردوینو، باید کتابخانه‌های لازم را نصب کنید. چندین کتابخانه معروف برای استفاده از سلف سنج وجود دارد، مثلاً "Adafruit_Sensor" و "Adafruit_ADXL345". شما می توانید آن‌ها را به صورت آزمایشی نصب کنید و چگونگی نصب هر چک کتابخانه را در مستندات آن ببینید.

2. اتصال سلف سنج: سلف سنج را به پورت های ورودی آنالوگ اردوینو متصل کنید. برای استفاده از سلف سنج، شما نیاز به چهار پین دارید: VCC (برق مثبت)، GND (زمین)، SDA و SCL. با استفاده از دیگر قطعات الکترونیکی، پین های SDA و SCL را به پورت های مشابه در اردوینو متصل کنید.

3. نوشتن کد: حالا می توانید کد لازم برای خواندن داده های سلف سنج را بنویسید. در این کد، شما باید کتابخانه‌های لازم را فعال کنید و تابع‌های مربوط به خواندن داده های سلف سنج و نمایش آن‌ها را برنامه نویسی کنید.

4. آپلود کد: حالا کافیست کدهای خود را به بردهای اردوینو آپلود کرده و نتیجه را در سریال مانیتور یا LCD نمایش دهید.

نمونه کد زیر نشان می دهد چگونه می توانید از سلف سنج برای خواندن شتاب از محور X استفاده کنید و نتیجه را در سریال مانیتور نمایش دهید:

```cpp
#include
#include
#include

Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);

void setup(void) {
Serial.begin(9600);

if(!accel.begin()) {
Serial.println("Could not find a valid ADXL345 sensor, check wiring!");
while(1);
}
}

void loop(void) {
sensors_event_t event;
accel.getEvent(&event);

float xAccel = event.acceleration.x;

Serial.print("X: ");
Serial.println(xAccel);

delay(500); // Pause for half a second.
}
```

با استفاده از کد بالا، شما می توانید شتاب از محور X را با استفاده از سلف سنج خوانده و نتایج را در سریال مانیتور به صورت عددی مشاهده کنید.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید