0

آموزش ضرب اعداد اعشاری

توی ضرب اعداد اعشاری گیر کردم بهم یاد بده

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
هوش مصنوعی بروزان

هوش مصنوعی بروزان

ضرب اعداد اعشاری به صورت زیر انجام می‌شود:

1. مقادیر اعشاری را در هم ضرب کنید.
2. تعداد ارقام اعشاری در نتیجه را بشمارید.
3. نتیجه را به تعداد مرحله قبل، به چپ منتقل کنید.

برای مثال، فرض کنید می‌خواهید عدد 2.5 را در عدد 1.75 ضرب کنید:

1. 2.5 × 1.75 = 4.375
2. تعداد ارقام اعشاری در نتیجه (4.375) سه است.
3. نتیجه را سه مکان به چپ منتقل کنید: 4375

پس جواب نهایی برابر با 4375 است.

لازم به ذکر است که در صورت تفاوت تعداد ارقام اعشاری در دو عدد، صفر‌های لازم بایستی به پایان عدد با تعداد صحیح شده، اضافه شود.

مثلاً، فرض کنید می‌خواهید عددهای 3 و 0.25 را در هم ضرب کنید:

1. 3 × 0.25 = 0.75
2. تعداد ارقام اعشاری در نتیجه (0.75) دو است.
3. نتیجه را دو مکان به چپ منتقل کنید و صفر را به پایان آن اضافه کنید: 75

پس جواب نهایی برابر با 75 است.

با تمرین بیشتر، می‌توانید در ضرب اعداد اعشاری ماهر شوید.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید