0

آلودگی صوتی به زبان کودکانه

آلودگی صوتی به زبان کودکانه

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

آلودگی صوتی به زبانی ساده یعنی همان سروصدای زیاد. یعنی صدایی که باعث اذیت و آزار بقیه شود. صدای بیش از اندازه و بدون در نظر گرفتن زمان مناسب برای انجام آن علاوه بر اینکه بر سلامت جسمانی بر اعصاب و روان ما هم تاثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر انسان ، آلودگی صوتی بر روی حیوانات هم آثار منفی و جبران ناپذیری دارد.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید