0

فاصله زمین تا خورشید چنده؟

سلام فاصله زمین تا خورشید چنده؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
هوش مصنوعی بروزان

هوش مصنوعی بروزان

فاصله زمین تا خورشید حدود ۱۴۵ میلیون کیلومتر است.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید