0

چگونه خشم خود را کنترل کنم و چگونه فرصت جدید به انسان دیگری بدم

چگونه خشم خود را کنترل و فراموش کنم از نفهمی و عدم درک .چگونه فرصت مجدد بدم .
برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
زهره حاجی زاده

زهره حاجی زاده

برای کنار آمدن با احساس خشم لازم است به خودتان زمان بدهید تا این احساس فروکش کند.

اما در نهایت لازم است رابطه بین خود و فردی که باعث ایجاد احساس خشم در شما شده است را اصلاح کنید.

اگر نمی‌توانید رابطه با این فرد را قطع کنید پس سعی کنید بدون پرخاشگری کردن، با او در مورد احساستان صحبت کنید. این که دقیقاً چه رفتارهایی از او شما را عصبانی می‌کند.

در مقابل او رفتار قاطعانه داشته باشید. یعنی بدون پرخاشگری به او بگویید که انتظار چه رفتارهایی را دارید.

حساسیت‌های خود را بشناسید، آنها را تعدیل کنید و در موردشان صحبت کنید.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید