0

رابرت هنارک کیست

رابرت هنارک کیست ؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

اگرچه یک نقاش پرتره و چهره پرداز مهم بود، اما امروزه از او به عنوان بنیانگذار تأثیرگذار، مترقی و کاریزماتیک مکتب رئالیسم شهری اشکان یاد می شود. او که قهرمان "هنر برای زندگی" بود، به دلیل رویکرد دموکراتیک خود به پرتره، انتخاب نقاشان از گروه ها و اقشار مختلف نژادی مورد توجه قرار گرفت. در سال 1909 او به شدت تحت تأثیر تئوری های رنگ هاردستی ماراتا قرار گرفت و پالت او به طور قابل توجهی روشن شد. هنری معلمی بسیار تأثیرگذار بود و ایده‌های او در مورد هنر توسط دانشجوی سابق مارجری رایرسون جمع‌آوری شد و با عنوان The Art Spirit (فیلادلفیا، 1923) منتشر شد.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید