0

آیا عمل آب مروارید برای بیمار قلبی خطرناکه ؟

عمل آب مروارید برای بیمار قلبی های ریسک خطرناکه

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

جراحی آب مروارید عموماً با بی حسی موضعی با قطره های بی حس کننده و گاهی با تجویز داروهای آرامبخش در حین عمل انجام می شود و نیازی به بیهوشی عمومی ندارد. بنابراین، جراحی آب مروارید خطرات قابل توجهی برای بیماران قلبی یا ریوی ندارد.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید