0

راه های موثر در تغییر عادت

راه کارهای متعدد برای تغییر عادت 

چگونه به برنامه ریزی پای بند باشم

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

1. از عادات خود آگاه باشید.

2. به آنچه به دست می آورید فکر کنید.

3. به خود برچسب مثبت بزنید.

4. تغییر را تصویر کنید.

5. به خود پاداش دهید.

6. برای هدف خودتان زمان تعیین کنید تا به آن پایبند باشید.

7. اهداف خود را بنویسید.

8. برای رسیدن به اهدافتان از یک مشاور، مربی یا یک دوست دلسوز استفاده کنید تا همراه شما باشد.


برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید