0

امنیت در غرب آسیا به ویژه کشور های عراق و افغانستان و پاکستان

وضعیت امنیتی در غرب آسیا به ویژه کشور های عراق و افغانستان و پاکستان

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
صبا خشکباری آذر

صبا خشکباری آذر

درود و احترام 

بروز بحران امنیتی در غرب آسیا و سرریز شدن آوارگان و پناه جویان به اروپا موجب بروز مشکلات مختلفی برای کشورهای اروپایی شده است. احزاب راست افراطی معتقدند که حضور پناه جویان در کشورهای اروپایی چالش ها و خطرات امنیتی، هویتی و اقتصادی برای جوامع آن ها ایجاد می کند. 

مخالفت آن ها منجر به سردادن شعارهای ضد مهاجرتی و تحریک احساسات ملی گرایانه و امنیتی شدن حضور مهاجران شده است.

 ازاین رو، احزاب راست افراطی به هر فرد خارجی که بخواهد در کشورشان مقیم شود یا به کشورشان مهاجرت کند، به عنوان یک تهدید می نگرند و تلاش می کنند با بزرگ نمایی و انتساب هر مشکل کشور به شهروندان خارجی ترس، دلهره و تنفر را در مردم کشورشان بوجود آورند. اگرچه سابقه شکل گیری احزاب راست با یکدیگر متفاوت است، ولی جریان راست افراطی در اروپا توانسته است تا از یک روش مشابه و از طریق امنیتی سازی مهاجران، در انتخابات ملی و انتخابات پارلمانی آرا قابل توجهی را کسب کند.

0
اریکا راد

اریکا راد

با توجه به این که کشور ما در همسایگی کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق قرار گرفته است، امنیت و ناامن بودن این کشورها می تونه در بعدهای مختلف در کشور ما تأثیرگذار باشه، از جمله این که وقتی این کشورها ناامن میشن مهاجرت مردمانشان به کشور ما بیش تر میشه و این از لحاظ اقتصادی و ... برای کشور ما خوب نیست و خوبه برای این که بتونیم این مشکلات را به حداقل برسونیم، به امنیت مرزهای کشورمان با این کشورها بیندیشیم و.راهکارهایی بدیم و به صورت مشترک امنیت را در مرزها ایجاد کنیم.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید