0

چگونه تو کنکور رتبه خوب بیارم

چجوری تو کنکور رتبه خوبی بیارم

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

1) مطالعه کتاب درسی

2) برنامه‌ریزی مناسب

3) استفاده از منابع مناسب

4) بهبود مهارت تست زنی

5) شرکت در آزمون‌های جامع

6) مشورت با مشاوران تحصیلی

7) حل تست‌های کنکور

8) مطالعه خلاصه‌نویسی

9) ساعت مطالعه زیاد

10) استراحت کافی

11) دوری از فضای مجازی

12) تمرکز و انگیزه بالا

13) استفاده از خلاصه نویسی خود برای جمع بندی کنکور


برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید