0

تکنیک های متقاعد سازی افراد

برای متقاعد کردن افراد چطور عمل کنم


برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سارا امیدی

سارا امیدی

ز نکات مهم در مذاکره، توجه به متقاعد سازی و اقناع مخاطب است؛ در بسیاری از مذاکره ها و ارتباطات، ممکن است با وجود تایید مخاطب، اقناع صورت نپذیرد و آن واکنش و کنشی که باید بعد از مذاکره صورت پذیرد، شکل نگیرد، این مرحله، جایی است که اقناع مخاطب به طور کامل شکل نگرفته است. متقاعد سازی مخاطب نه یک اتفاق و تکنیک که فرآیند و پروسه ای است که هم تغییر در رفتار مخاطب و هم تغییر در نگرش مخاطب را دنبال می کند و حسی که لازم است در فرد مقابل ایجاد گردد تا رفتار مناسب اعمال شود یا نشود را ایجاد می نماید.

مهمترین تکنیک ها عبارتند از:

 • ۱ - آگاهی و تجربه مشترک
 • ۲ - شکار فرصتها
 • ۳ - برخورد اول
 • ۴ - تمایز 
 • ۵ - تکنیک پل طلایی 
 • ۶ - تشویق کردن و ابراز محبت 
 • ۷ - سازگاری و ایجاد فضای مناسب 
 • ۸- تعهد اولیه
 • ۹-قدرت
 • ۱۰-عضویت در گروه ها
 • ۱۱-مدیریت حواس و احساسات مخاطب
 • ۱۲-مدیریت نقاط ضعف
 • ۱۳-مهارت گوش دادن
 • ۱۴-تاثیر گذاری کلامی
 • ۱۵-همراه شدن با روایت مخاطب


برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید