0

راه های قانونی برگرداندن زن به خانه وقتی زن ترک منزل می کند

وقتی زن ترک منزل می کند، چگونه میتوانیم از راه قضایی او را وادار به برگشت کنیم؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

در صورت عدم تمکین زوجه، زوج یا وکیل وی باید با تقدیم دادخواست از طریق ثبت نام در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام قانونی نمایند. دادگاه خانواده در شهر محل سکونت زوجه تشکیل می شود. بهتر است قبل از تقدیم دادخواست، اظهارنامه ای مبنی بر لزوم تسلیم زوجه و بازگشت به منزل از طرف زوج برای زوجه ارسال شود.

روند دادگاه های خانواده  به گونه ای است که شوهر باید ثابت کند که مقدمات تمکین از جمله تأمین مسکن مناسب برای زوجه و اثاثیه منزل را فراهم کرده است. این پرونده مستلزم رعایت دو مرحله ای است یعنی هر یک از زوجینی که رأی دادگاه بدوی علیه او باشد می تواند ظرف 20 روز پس از ابلاغ رأی اعتراض و از طریق ثبت نام در دفتر خدمت الکترونیک به دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض کند. 

نکته  مهم این است که زن  را به زور به خانه شوهرش نمی آورند. تنها در صورتی که زوجه رأی دادگاه را اجرا نکند و از شوهر خود تمکین نکند، ناشزه محسوب می شود و شوهر می تواند از  مزایای حکم ناشزه بودن زن استفاده کند.

ماده 1108 قانون مدنی: «اگر زن بدون مانع مشروع از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و منزل همسر  را ترک کند مستحق نفقه نخواهد بود».


برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید