0

چه کودی برای درخت گلابی ضروری است

چه کودی برای درخت گلابی ضروری است

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سپیده مرادی

سپیده مرادی

بهترین روش کود دهی استفاده از روش چالکود می باشد. چالکود یک نوع کوددهی در عمق خاک و نزدیک به ریشه است که بیشترین عناصری که برای رشد و نمو گیاه ضروری است را شامل می شود. ترکیبات یک چالکود خوب و موثر عموما شامل این موارد می باشد:

1- کود دامی پوسیده یا ورمی کمپوست

2- گوگرد گرانوله و کودهای ماکرو (اوره و فسفات و پتاس) که بهتر است با هیومیک اسید گرانول و یا پودری هم ترکیب شود.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید