0

جنس سنگ های منطقه مامونیه چیست؟

در مورد نوع سنگهای منطقه ی مامونیه سوال داشتم که چه نوع سنگ های در مامونیه وجود دارد؟


برچسب ها:
اشتراک گذاری:
برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید