2

کورش کبیر کجا ب دنیا آمد؟

کورش کبیرک جا ب دنیا امد؟ 

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
احسان احمدی

احسان احمدی

در منابع تاریخی آمده است که کوروش کبیر در هکمتانه یا همان همدان فعلی به دنیا آمده است

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید