2

مدرسه اجازه گرفتن گوشی را از اول مهر تا آخر مدارس دارد

آیا مدرسه اجازه گرفتن گوشی را از اول مهر تا آخر مدارس دارد؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
احسان احمدی

احسان احمدی

از نظر قانونی مدرسه اجازه ضبط تلفن همراه دانش آموزان را ندارد ولی بعضی از مدارس مطابق قوانین داخلی خود و با اعلام به دانش آموزان و اولیا دانش آموزان این حق را برای خود محفوظ می داند . 

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید