0

کرنش نهایی فولاد St37

کرنش نهایی فولاد St37 چند است

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
احسان احمدی

احسان احمدی

کرنش نهایی فولاد بر اساس حداقل استحکام کششی نهایی هر کدام از فولادها انجام گرفته است. در فولاد st37 مقدار مقاومت نهایی برابر 3700 و در فولاد st52 برابر با 5200 کیلوگرم بر سانتیمترمربع است

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید