0

عنوان قرآنی جای واژه «درس»

سلام بروزان

یک کلمه جذاب نیاز دارم که به جای واژه «درس» در کتاب قرآن ازش استفاده کنم

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
اریکا راد

اریکا راد

التعلیمیة به معنای آموزشی 

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید