0

نرخ باروری که در برنامه اول توسعه برای سال 1390 مدنظر بود چه عددی بود؟

نرخ باروری که در برنامه اول توسعه برای سال 1390 مدنظر بود چه عددی بود؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید