6

خدا چه شکلیه

خدا چه شکلیه 

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
اریکا راد

اریکا راد

بعضی سوالات هیچ جواب قطعی و منطقی ندارن و ذهن انسان خیلی کوچکتر از اونیه که بتونه اون رو کامل تحلیل کنه 

به نظر من خدا برای هر آدمی به شکل خاصی تعریف میشه 

همه ما میدونیم که قطعا یک قدرت و نیروی قوی تر از ما وجود داشته که توانایی آفرينش این جهان هستی، سیارات، طبیعت، انسان ها و... رو داشته که با وجود گذشت چندین هزار سال انسان ها به تازگی دارن به رمز برخی از اونها پی میبرن 

خداوند از نظر من انرژی پرقدرت و حاکمیه که در بدن موجودات زنده هم روح خودش رو دمیده تا همگی در نهایت به سمت خودش کشیده بشیم

و در نهایت کشف این رمز شاید بعد از مرگ امکان پذیر باشه 

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید