0

اگر مغول‌در زمان نادرشاه افشار به ایران حمله میکرد چه میشد؟

اگر مغول‌در زمان نادرشاه افشار به ایران حمله میکرد چه میشد؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

نادرشاه نیز مانند چنگیزخان از مردم تهی دست بود. در سال 1736 خود را ارباب ایران دانست و مدتی بعد به هند حمله کرد. به گواه تاریخ تنها 225000 نفر در غارت دهلی تحت رهبری او کشته شدند. نادرشاه بین سال های 1736 تا 1747 میلادی پادشاه ایران بود و یکی از قدرتمندترین فرمانروایان تاریخ آن کشور بود.

برخی از معاصران او را با اسکندر مقدونی فاتح جهان و برخی دیگر او را با چنگیزخان ویرانگر زمین مقایسه می کنند و او را یکی از هولناک ترین پدیده هایی می دانند که تاکنون برای بشریت رخ داده است.

مورخان معتقدند که نادرشاه افشار به طور حتم از معدود پادشاهان ایرانی است که اگر چنگیز خان مغول در زمان  پادشاهی او به ایران حمله می‌کرد ، نه تنها توانایی فتح ایران را نداشت، بلکه به احتمال زیاد شکست سنگینی نیز از ایرانیان می‌خورد.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید