0

آیا میشه یه ملک رو تصرف کرد و براش سند گرفت ؟

چگونه یه ملکی تصرف کرد و براش سند قانونی گرفت (تصرف عدوانی )

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
-1
سمانه مافی

سمانه مافی

وقتی شخصی با آگاهی کامل از اینکه مال مورد نظر مالک قانونی دارد، آن مال را به زور تصرف کند، تصرف عدوانی جرم است و جرم واقع شده است. نکته مهم دیگر در مورد تصرف عدوانی این است که شخص برای طرح موضوع باید مالکیت مال را ثابت کند.

به طور خلاصه می توان گفت که اگر شخصی قصد تصرف در اموال دولتی، سازمان های وابسته به دولت، اراضی کشاورزی، اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و غیره را داشته باشد یا به منابع ملی و طبیعی آسیب برساند، محکوم به محکومیت زندان حبس از یک ماه تا یک سال  خواهد شد و نمی‌تواند صاحب سند شود.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید