0

قانون حق حبس زن چگونه از بین میرود

قانون حق حبس زن چگونه از بین میرود

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
احسان احمدی

احسان احمدی

در صورتی که با توجه به توافق خانم و آقا در زمان عقد قرار بر این شده است که مهریه خانم برای مثلا دوسال پس از عقد پرداخت شود و آقا در این دوسال درخواست رابطه از خانم را داشته باشد، از ایشان ساقط می‌شود.

اگر خانم قبل از اقدام برای حق حبسش برای ایجاد رابطه با همسرش اقدام کند این حق از ایشان ساقط می‌شود.

طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: اگر زن قبل از اخذ مهر ، به اختیار خود به ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمى تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذالک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید