-1

آیا با رتبه ۱۰۰ هزار می‌توان پرستاری دانشگاه آزاد خودگردان قبول شد؟

آیا می‌توان با رتبه ۱۰۰ هزار پرستاری آزاد خودگردان قبول شد؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
لیلا سعیدی

لیلا سعیدی

این کاملا بستگی به شانس شما و انتخاب رشته رقبای شما داره . 

تو یه سری از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه قائنات، گلپایگان، ایرانشهر و  دانشگاه‌های تو این سطح تا یه درصد کمی شاید شانس قبولی داشته باشین . 


برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید