0

چرا من همیشه مریض هستم ؟

سلام چرا من همیشه باید مریض بشم

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

به طور کلی می توان سه عامل اصلی را در نظر گرفت:

یکی از آنها استعداد ژنتیکی است: شما با یک استعداد ژنتیکی متولد می شوید تا راحت تر آلوده شوید. شما ممکن است خطاهای ذاتی داشته باشید، مانند چندشکلی در ژن ها که به خوبی برای ایمنی میزبان توضیح داده شده است.

دوم محیط هایی است که در آن بار سنگین عفونت وجود دارد. اگر به اجداد ما نگاه کنید، بسیاری از آنها در دهه 50 زندگی خود مردند، زیرا قبل از واکسن، استانداردهای زندگی بالاتر و بهداشت بهتر، بار آنتی ژنی بالاتری داشتند [میزان استرس التهابی که عفونت ایجاد می کند]. اینها نوعی عوامل ساکن هستند. 

اما عامل سوم پاسخ استرس التهابی است. من ممکن است به یک روش به یک عفونت پاسخ دهم و به دیگری به دیگری. این یک یین یانگ است. محیط نقش مهمی ایفا می کند و همان ماده ژنتیکی که از یک عفونت محافظت می کند می تواند برای دیگری مضر باشد.

به طور کلی، یک گروه مانند دانش آموزان و معلمین و ... ممکن است بیشتر در معرض خطر بالاتر عفونت قرار داشته باشد، اما این خطر تا حد زیادی در افرادی که دارای سلامت ایمنی ضعیف هستند، موضعی است. در میان آن گروه، زیرمجموعه‌ای مستعد انعطاف‌پذیری ضعیف ایمنی هستند و می دانیم که با افزایش سن، توانایی ایمنی فرد کاهش می یابد. بنابراین، این عفونت ها سلامت ایمنی ما را در هر سنی تضعیف می کنند.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید