1

مساحت کشور ایران چند متر مربع هست؟

ایران چند متر مربع هست؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
لیلا سعیدی

لیلا سعیدی

مساحت ایران به حدود 1,648,195 کیلومتر مربع است. برای تبدیل این مساحت به متر مربع، باید این عدد را در 1,000,000,000 کوچک‌تر کنیم (چرا که هر کیلومتر مربع برابر با 1,000,000 متر مربع است). بنابراین، مساحت ایران حدود 1,648,195,000,000 متر مربع است.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید