1

از حضور انسان ها در زمین چندسال میگذرد

سلام

از حضور انسان در زمین چند سال می گذرد


برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

 فعالیت های انسانی سیاره ما را به طور اساسی تغییر داده است. ما در هر قاره زندگی می کنیم و حداقل 83 درصد از سطح زمین را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده ایم. انسان بر همه چیز، از ساختار اکوسیستم ها گرفته تا جو  زمین و اقیانوس تأثیر گذاشته است. بسیاری از دانشمندان این زمان را در تاریخ سیاره با مقیاس تأثیر انسان تعریف می کنند و آن را عصر زمین شناسی جدیدی به نام آنتروپوسین می نامند.

هومینین ها برای اولین بار در حدود 6 میلیون سال پیش، در عصر میوسن، که حدود 5.3 میلیون سال پیش به پایان رسید، ظاهر شدند. مسیر تکاملی ما را از پلیوسن، پلیستوسن و در نهایت به هولوسن می برد که از حدود 12000 سال پیش شروع می شود. آنتروپوسن از هولوسن پیروی می کند.
در حالی که اجداد ما حدود شش میلیون سال است که وجود داشته اند، شکل مدرن انسان تنها حدود 200000 سال پیش تکامل یافته است. تمدنی که ما می شناسیم تنها حدود 6000 سال قدمت دارد و صنعتی شدن به طور جدی در دهه 1800 آغاز شد. در حالی که ما در مدت زمان کوتاهی به موفقیت های زیادی دست یافته ایم، این نشان دهنده مسئولیت ما به عنوان مراقب تنها سیاره ای است که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید