1

در چه صورتی مستأجر می تواند اجاره بها پرداخت نکند؟

در چه صورتی مستأجر می تواند اجاره بها پرداخت نکند؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
اریکا راد

اریکا راد

موجر و مستاجر طبق قوانینی قراداد اجاره را فی ما بین امضا می کنند و هر کدام تعهداتی دارند که باید آن را انجام دهند. مستاجر زمانی می‌تونه اجاره را پرداخت نکنه که با موجر مطرح کرده باشه و شرایطی را برای آن در نظر گرفته باشند. مثلا خانه نیاز به تعمیرات داره ، با صحبتی که با موجر میشه هزینه تعمیر را مستاجر بده و در عوض آن اجاره را به صورت ماهانه پرداخت نکنه و یا شرایط دیگر ولی طبق قوانین تا زمانی که موارد ذکر شده در قراداد توسط موجر و مستاجر رعایت میشه باید اجاره پرداخت بشه.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید