0

برای ساختن اسکفولد سدیم آلژینات بهتری شکل ماده کلسیم کلراید محلول است یا پودر

برای ساختن اسکفولد سدیم آلژینات بهتری شکل ماده کلسیم کلراید محلول است یا پودر

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

آلژینات سدیم از جلبک دریایی ساخته می شود و هنگامی که در محلول کلرید کلسیم ریخته می شود، می تواند یک ماده ژل مانند ایجاد کند. هنگامی که این دو ماده شیمیایی با یکدیگر تماس پیدا می کنند، ژن ها را تغییر می دهند و به کلسیم متصل می شوند. در نتیجه این واکنش آلژینات کلسیم که یک ماده ژلاتینی است تشکیل می شود.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید