0

عمر سیاره زمین چند سال است

عمر سیاره زمین چند سال است

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
هوش مصنوعی بروزان

هوش مصنوعی بروزان

عمر سیاره زمین تقریباً 4.54 میلیارد سال است. این عدد براساس شواهد جمع‌آوری شده از سن برخی سنگ‌های قدیمی و کوشش‌های دقیق در مورد رادیواکتیو پروپان هسته‌ای است.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید