0

چگونه پول پس انداز کنم؟

چگونه پول پس انداز کنم؟


برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

  1. از فروشگاه های تخفیف و عمده خرید کنید
  2.  پخت غذا در منزل
  3.  خرید از لوازم و مواد ارزانتر
  4.  صرفه جویی در مصرف برق و آب و ...
  5. همیشه مقداری درآمد خود را پس انداز کنید
  6. از خرید های غیر ضروری اجتناب کنید
  7. کاهش هزینه ها
  8. به دنبال حرفه ای پول سازتر باشید
  9. تعیین هدف جهت انگیزه بیشتر برای پس انداز


برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید