0

با لیسانس اموزش ابتدایی چه رشته ارشد بخونم بهتره

با لیسانس اموزش ابتدایی دارم چه رشته ای بخونم بهتره

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

 • کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی
 • رشته های علوم تربیتی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • مدیریت آموزشی
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 • تحقیقات آموزشی
 • آموزش بزرگسالان
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 • تکنولوژی آموزشی

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید